Legal documents

P2 2022

Development and sale of affordable and realistic gaming simulators within the framework of GT Industries d. o. o.

The purpose of the project is the development and sale of a product – accessible and realistic gaming simulators. With the funds, we will complete the development of the product and arrange promotional activities, as well as a website for successful market penetration.

P2 2022

Razvoj in prodaja dostopnih in realističnih gaming simulatorjev v okviru podjetja GT Industries d. o. o.

Namen projekta je razvoj in prodaja produkta – dostopnih in realističnih gaming simulatorjev. S sredstvi bomo dokončali razvoj produkta in uredili promocijske aktivnosti, ter spletno stran za uspešen prodor na trg.

EU Skladi

Opis operacije, finančna podpora in rezultati

Namen projekta je razvoj in prodaja produkta – dostopnih in realističnih NOVUS gaming simulatorjev. Finančna podpora 54.000 EUR nam je pomagala, da smo dokončali razvoj produkta in uredili promocijske aktivnosti, ter izdelali zalogo produktov za povečanje prodaje. Produkt smo dokončno razvili in pričeli s prodajo.

Naložbo sofinancirata RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

www.eu-skladi.si